Sve što treba da znate o alarmnim sistemima

Nedavno smo vam predstavili različite alarmne sisteme i pokazali koliko oni mogu biti korisni. Ako ste se odlučili za kupovinu nekog alarmnog sitema mi ćemo vam pomoći i objasniti sve što treba da znate o ovom bezbednosnom sistemu...

Alarmni sistemi postali su veoma popularan način obezbeđivanja kuća, stanova ili poslovnog prostora. Ovakvi sistemi pokazali su se veoma efektivnim. Ipak, postoji dosta stvari koje su nejasne ljudima i budućim potrošačima. Zbog toga ćemo vam predstaviti pitanja koja se najčešće postavljaju u vezi alarmnih sistema.

Nadamo se da ćete uz pomoć naših odgovora i saveta bolje razumeti kako funkcioniše ovaj bezbednosni sistem.

1. Da li treba da se pokriju svaka vrata i prozori?

Pokrivanje svih vrata i prozora nije obavezno. Alarmni senzori pokreta pokrivaju celu prostoriju, tako da ulazak provalnika kroz bilo koji prozor izaziva alarm. Ako želite da se alarm aktivira na otvaranje prozora potrebno je staviti magnetni kontakt na sve prozore, ali ovo vam ne može pomoći ako provalnik razbije ili iseče staklo. U tom slučaju vam je potrebna kombinacija magnetnog kontakta i senzora loma stakla. U svakom slučaju odluka je na vama.

2. Bežični ili žični alarmni sistemi?

Česta dilema pri kupovini alarmnih sistema je, da li kupiti žični ili bežični sistem. Svaki od ovih sistema ima prednosti i mane. Bežični sistemi imaju prednost, jer kod njihovog postavljanja nije potrebno razvlačenje kablovske instalacije u kući. Za razliku od žičnih alarmnih sistema, kod bežičnih je potrebno periodično (godinu i po do tri) menjati baterije na senzorima. Žični alarmni sistemi su u osnovi jeftinije rešenje i najpogodniji su kada predvidimo kablovsku instalaciju za alarm u fazi izgradnje objekta. Prednost žičnih sistema jeste minimalna potreba za održavanjem.

3. Cena zamena baterije?

Cena baterije zavisi od alarmnog sistema koju kupujete. Kod Paradox alarmnih sistema u senzore idu obične alkalne baterije od 1,5 V, a njihova cena nije visoka.

4.  Kada je baterija na bežičnom uređaju prazna?

Svaki bežični uređaj u alarmnom sistemu šalje signal kada mu je baterija skoro prazna, bar kod ozbiljnih proizvođača. Tako ćete blagovremeno dobiti poruku na tastaturi da je baterija na nekom senzoru pri kraju.

5. Da li alarmna centrala prati bežične uređaje?

Alarmna centrala prati bežične uređaje i periodično šalje signal da su bežični uređaji „prisutni“ u sistemu.

6.  Da li su lažni alarmi česta pojava?

Kada senzori nisu lepo podešeni i postavljeni ili kada korisnik ostavi otvorene prozore u toku nevremena sa vetrom, tada može doći do lažnog uključenja alarma. Takođe, uključenje lažnog alarma može se desiti usled neodržavanja i nemenjanja baterija na alarmnoj centrali ili kada dođe do nestanka struje kod sistema sa spoljnom sirenom.

7. Zašto se alarmna sirena pali kada nema struje?

Uključivanje sirene usled nestanka struje dešava se kada korisnik ne promeni bateriju na centrali kada za to dođe vreme (tri-četri godine). Kada nestane struje, prazna baterija ne daje napon za uređaje i spoljnu sirenu, pa sirena to „shvata“ kao presecanje kabla i automatski se uključuje.

8. Da li je potrebna spoljna sirena?

Spoljna sirena je uvek poželjna osim kada je reč o stanu u zgradi. Ona je uz unutrašnju sirenu i dojavu, glavna linija odbrane od provalnika.

9. Šta je potrebno za dobijanje obaveštenja o alarmu na mobilnom uređaju?

Ako želite da dobijate obaveštenje o aktivaciji alarma na vašem mobilnom telefonu, potreban vam je telefonski priključak u objektu. Sve Paradox i druge ozbiljnije centrale imaju integrisanu telefonsku dojavu.

10. Šta se dešava kada nestane struje?

Ako dođe do nestanka struje, napajanje alarma preuzima „bekap“(pomoćna) baterija, tako da alarmni sistem nastavlja da radi neometano.

11. Koliko alarmni sistem može da radi bez struje?

Rad alarmnog sistema bez struje zavisi od kapaciteta baterije i njene ispravnosti, kao i broja senzora i ostalih elemenata. Obično alarm može da izdrži jedan ili više dana sa ispravnom baterijom.

12. Da li mogu imati alarm u slučaju požara?

Ako želite da imate alarm u slučaju požara, potrebno je samo dodati senzore za požar u već instaliran sistem.

13. Da li se alarmni sistem može gasiti-paliti preko mobilnog telefona?

Ovakva opcija moguća je samo je uz odgovarajući modul za glasovnu i tonsku komunikaciju.

14. Šta se dešava ako provalnik skine ili razbije spoljašnju sirenu?

Spoljašne sirene su uglavnom antisabotažne, tako da je moguće razbiti samo spoljno polikarbonatno kućište, dok elektronika ostaje netaknuta. Takođe baterija ima sopstveni akumulator tako da radi i kada se odvoji od centrale.

15. Koliko često se menjaju akumulatori na alarmnoj centrali i spoljnoj sireni?

Akumulatori se menjaju na tri do četri godine, u zavisnosti od kvaliteta baterija i broja nestanaka struje.

16. Da li se aramni sistemi mogu koristiti dok je vlasnik u kući?

Moguće je boraviti u kući i imati aktivan alarmni sistem. Potrebno je samo izdvojiti senzore u prostorijama u kojima boravite, dok ostali mogu biti u aktivnom režimu.

17. Da li pas ili mačka mogu ostati u kući dok je alarmni sistem aktivan?

Da, savremeni alarmni senzori, u zavisnosti od modela, tolerišu kućne ljubimce i do 40 kg težine.

18. Da li je rukovanje alarmnim sistemom komplikovano?

Rukovanje alarmnim sistemom je vrlo jednostavno. Sastoji se od ukucavanja šifre za ove operacije. Kod komplikovanijih funkcija je to jednostavnije uz LCD tastaturu sa tekstualnim porukama.

19. Koliko je senzora potrebno?

Broj senzora zavisi od broja prostorija koje želite da obezbedite, kao i od toga da li želite da obezbedite ceo prostor ili samo određene kritične zone.

20. Da li se jedan alarmni sistem može razdvojiti na dva dela?

Da, moguće je podeliti sistem na dve ili više nezavisnih celina sa sopstvenim tastaturama, pri čemu uključenje jedne celine ne utiče na drugu.

Za savet stručnjaka obratite se profesionalcima:
www.alarmikamere.rs

Povezane teme