Rezultat pretrage: multifunkcionalost

28.07.2017 Ideje

Saveti za praktično pakovanje

Prilikom selekcije stvari, čini nam se da treba u jedan kofer ili torbu da naguramo čitav ormar, jer nikad se ne zna šta može da zatreba. Na kraju najveći deo neplanski potrpanih s...

23.03.2015 Ideje

Zidni panel za svakodnevne potrebe

Manolo je kreacija italijanskog dizajnera Ilaria Brance koja predstavlja multifunkcionalni zidni panel sa jasnim stavom koji teži ka kustomizaciji, čistoj funkcionalnosti kao i kre...