Bolla lampa nastala zahvaljujući otisku omota sa mehurićima

Pri dizajnu lampe koju vam danas predstavljamo korišćeni su vrlo neobičani materijali – beton i plastični omot od mehurića.

Lampa nosi naziv Bolla i predstavljena je na Londonskom festivalu dizajna. Odbačeni omot od mehurića iskorišćen je za formiranje neravne teksturne površine lampe koja je skrenula pažnju na sebe sa neverovatnom lakoćom.

Londonski dizajnerski studio Hagen Hinderdael ističe da su materijalnost i proizvodni proces Bolla lampe stvoreni kako bi istakli važnost kružne ekonomije, kao i da bi se smanjila upotreba plastične ambalaže. Deponije širom sveta se više ne mogu nositi sa količinom deponovane plastike, od kojih je velika količina otrovna, a još veća nerazgradiva, što predstavlja globalni problem. Bolla lampa je tu da istakne suštinu koja se ogleda u razumnom korišćenju i odlaganju platike. Ona je tu da stvori inovativan i održiv proizvod.

CNC mašina je korišćena za sečenje betona i stvaranje otiska mehurića, kroz koje svetlost treba da prolazi. Bolla je organskog oblika i lagano se uzdiže do visine od 70 cm. Iako je dizajnirana za upotrebu kao podna lampa, može se po želji modifikovati i pretvoriti u zidnu ili viseću lampu. Sa spoljne strane sitni otvori omogućavaju LED svetlosti da isijava i vizualno zagreva prostor. Studio je razradio poseban sistem postavki ispupčenja na lampi koja je nastala kao miks betona i reciklirane platike kako bi se stvorio upečatljiv izgled.

U slučaju da se ova lampa pokvari, kupac ima opciju da je vrati natrag proizvođaču, kako bi bila pretopljena i ponovo pretvorena u novu lampu. Ovo omogućava Bolla lampi da izbegne slučaj odlaganja na deponiji i ispuni svoj ekološki krug.

Ž.J.

Izvor: Dezeen

Povezane teme