MIT i Google dizajniraju separatore za otvorene radne površine

Kao i većina kompanija, Google se opredelio za otvoreni raspored svoje kancelarije u Silikonskoj Dolini...

Međutim, pošto ovakav projekat ne poseduje bilo kakve pregrade, veoma je teško pronaći mesto u kome zaposleni mogu na miru telefonirati ili završiti važan posao.

"Mi se konstantno susrećemo sa izazovima prilikom kreiranja radnih okruženja i kancelarija koje se nalaze u otvorenom planu prostora. Ovakva radna mesta jesu popularna, ali svakako poseduju svoje mane", izjavio je Skajler Tibits, glavni dizajner kompanije MIT. "Ovo je veliki problem, jer u zatvorenom tipu kancelarija vi posedujete privatnost, ali to sa druge strane nije toliko dobro, iz razloga ne posedujete fleksibilnost u različitim funkcionalnostima."

Skajler Tibits je osnivač Self-Assembly Lab odseka kompanije MIT, koji je kreiao Transformable Meeting Space, prilikom čega je eksperimentisao sa 4D materijalima, koji se transformišu, adaptiraju i sastavljaju potpuno sami od sebe. Decembra meseca 2016. godine, Tibits je objavio knjigu koja poseduje detaljnije objašnjene karakteristike ove inovativne 4D tehnologije.

Direktor kompanije IMT uporedio je Transformable Meeting Space sa kineskim lisicama za prste zbog načina na koji menja formu. Kontrabalans pomaže prilikom oblikovanja ove strukture, koja je primarno kreirana od pletenih vlakana stakla i delimično blokira eksterijernu buku.

Self-Assembly tim kompanije MIT funkcioniše u različitim tipovima sličnih projekata. Ovaj odred kreirao je sistem za delove mobilnih telefona koji se mogu sami sastavljati, ortodonske proteze koje automatski mogu pomerati zube, kao i sto nalik IKEA nameštaju koji se može sastaviti sam za nekoliko sekundi. Laboratorija sarađuje sa različitim kompanijama u nekoliko industija, uključujući medicinu, avionsku i automobilsku, kako bi stvorila ove sisteme.

Materijali koji se koriste za proizvodnju ovih pregrada postali su daleko efikasniji tokom prethodnih nekoliko godina, posebno u polju potrošačke elektronike. U slučaju prethodnog projekta samosastavljajućeg telefona, magnetni delovi uređaja levitiraju unutar opne i gotovo kao vođeni nekom magijom, različiti delovi pronalaze jedni druge formirajući mobilni telefon bez ikakve ljudske interakcije.

N.Đ.

Povezane teme