Stolarski zanat i savremena tehnika stvorili jednistven komad nameštaja

Čini nam se da su stari zanati na jednom kraju sveta, a savremena tehnika i tehnologija na sasvim drugom.

I mada nemaju mnogo zajedničkih tačaka, oni ponekad u dobrom ritmu mogu da stvore impresivne detalje. Dok dizajeri teže ka simetriji, priroda je tu da je proslavi. Takođe asimetrični detalji u prirodi su izvanredan oblik savršenstva, koji ni sa najpreciznimijim alatima ne može da se stvori posredstvom računarske opreme. O čemu je zapravo reč? O neobičnom komadu nameštaja, stolici koja nosi naziv Flip, a koja je inspiriaciju za svoje stvaranje dobila od jednostavnog sedenja na travi koju vetar nosi u istom pravcu. Intrigantan koncep i još intrigantniji rezultat.

Kako njen tvorac objašnjava, pretvrajući koncept u dizajn, odlučeno je da se “flip” koristi kao glavna osa. Precizno savijeno drvo “teče” postepeno, menja se i stvara utisak lelujanja i vitalnosti. Kompjuterskom simulacijom predviđena su gradijentna stanja i dobijen je vrlo detaljan konačni dizajn. Proces savijanja drveta posredstvom pare dovoljno je težak postupak sam po sebi, a ako svemu tome dodate debljinu drveta kao dodatni izazov dobija se posao koji zahveta znanje i iskustvo. Upravo tu na scenu stupa stari zanat.

Svaki komad drveta je savijen ručno i dobijena je jedinstvena stolica, koja starom zanatu obrade drveta može da zahvali na svom unikatnom izgledu. Nacionalni tajvanski zanatski institut za istraživanje i razvoj dao je svoj doprinos pri pravljenju ove stolice. Dizajn ove stolice je savršen prikaz moguće kombinacije zanatske izrade i računarskog parametarskog dizajna.

Ž.J.

Izvor: Yankodesign

Povezane teme