Pozadina od eksplodirajuće cigle u klubu komedije u Parizu

Enterijer komediografskog kluba i restorana u Parizu nedavno je obnovljen.

Malke Architecture studio zaslužan je za njegov nov i upečatljiv izgled. Klub nosi naziv "Le Paname" i jedno je od najuticajnijih mesta komedije glavnog grada Francuske. Budući da mnogi komediografski klubovi potiču iz zapuštenih četvrti Njujorka i Čikaga, zidovi od cigala su bili sveprisutna kulisa mnogih stand up predstava.

Obnavljanjem izgleda Le Paname zidom od opeke koji ima talasastu iskrivljenju fasadu koja kao da puca u njenom središtu, studio otkriva ime kluba na neuobičajen način. Ovo delo predstavlja akumulaciju pojedinačnih cigala a ne jedinstven zid, ističu dizajneri zaslužni za njegov nastanak. To je zapravo vremenska linija progresivnog urbanog haosa, odnosno fizički prikaz rastvaranja zida na kom dolazi do "eksplozije" urbanosti dok čovečanstvno ostaje u središtu vrtloga scene.

Ovaj projekat predstavlja direktnog potomka projekata italijanske renesanse. Zahvaljujući ogledalu koje stvara dinamički niz refleksija, ovaj projekat takođe omogućava višestruku perspektivu sa nedokučivim pogledima. Originalna i inovativna, ova savremena pozorišna tipologija ruši zamišljeni zid između publike i glumaca. Obraćajući se i direktno stupajući u interakciju sa publikom, zid od opeke koja je "eksplodirala" pred njihovim očima ostavlja snažan utisak.

Ž.J.

Izvor: Designboom

Povezane teme