Morsko kamenje – materijal napravljen od školjki

Predstavljamo vam Sea Stone, materijal nalik na beton koji se pravi do školjki i koji ima široku primenu.

Newtab 22 studio je koristio otpadne školjke koje odbacuje industrija za preradu morskih plodova i akvakultura, kako bi razvio održiv materijal koji ima odlike betona. Materijal je stvoren mlevenjem školjki koje su namenjene za deponiju.

Nakon mlevenja sitan prah se kombinuje sa prirodnim netoksičnim vezivima, što morskom kamenu daje estetiku sličnu terrazzo efektu. Sea Stone bi sa lakoćom mogao postati održiva alternativa betonu pri dizajnu manjih proizvoda, jer ova dva materijala imaju slična svojstva. Činjenica da su školjke bogate kalcijum-karbonatom, poznatijim kao krečnjak koji se koristi za proizvodnju cementa, povezuje ova dva materijala i daje im slične performanse.

Sea Stone je nastao kao produkt ambicije studija Newtab 22 da pomogne pri rešavanju problema sa otpadom koji nastaje u industriji morskih plodova. Godišnje ova industrja odbaci oko 7 miliona tona školjki, i mada se neke školjke recikliraju i koriste kao đubrivo, većina ih završava na deponijama ili se baca duž obale.

Odbačene školjke, koje nisu očišćene ili su trule, a dugo se gomilaju duž plaže, uzrokuju zagađenje vazduha i dugoročno gledano zagađuju okolno zemljište. Sa inovativnim rešenjem koje nudi Sea Stone, odbačene školjke mogu biti iskorišćene kao ekološki i ekonomski održiv materijal, umesto da doprinose svetskom problemu sa prevelikom količinom otpada.

Kada se mleveni materijal dobijen od školjki spoji sa vezivnim sredstvom, presipa se u kalupe i ostavlja da se stvrdne u oblik sličan betonu. U pitanju je ručna metoda koja eliminiše upotrebu toplotne, električne i hemijske obrade, kako bi postupak bio što održiviji i pristupačniji. Rezultat su varijacije u veličinama, teksturama i bojama, jer nisu sve školjke iste, pa je u tom pogledu i svaki morski kamen jedinstven. Takođe razlike se mogu javiti i kada dođe do promene u količini mlevenog materijala školjki i vezivnog sredstva, kao i pri dodatku boja.

Međutim ovaj materijal nije dostupan kao konkretna alternativa za veće i strukturne projekte. Iako su svojstva betona i morskog kamena slična, da bi se preslikala čvrstoća tradicionalnog betona pri izradi velikih zgrada, bio bi potreban energetski intenzivan proces zagrevanja odnosno pečenja.

Ž.J.

Izvor: Dezeen

Povezane teme