Gradnja koja je omogućila stvaranje novog ruskog arhitektonskog stila

Ovim projektom, ruska moderna arhitektura rešila se svog najvećeg problema – nedostatka identiteta!

Uvreženo mišljenje koje vlada o ruskim arhitektama jeste da oni često imitiraju savremene kolege iz drugih zemalja, te da je nacionalni identitet potpuno odsutan u novonastaloj sredini. Novi objekti, čak I oni podignuti na otvorenom terenu, takođe su projektovani nekoliko decenija ne shvatajući da pripadaju nacionalnoj kulturi.

Arhitekte moskovskog biroa Megabudka sproveli su istraživanja i kao rezultat toga razvili sopstvenu viziju novog ruskog stila. Stvoreni arhitektonski stil nije veštački, već se zasniva na dobrom promišljanju kulturnih i vrednosnih aspekata svojstvenih nacionalnoj arhitekturi i mentalitetu. Pristup je razvijen uz učešće većeg broja savremenih dizajnera i arhitekata, sistematizovan i pretvoren u odrednicu ruskog dizajna.

Dobijeni stil se slobodno može nazvati fleksibilnim tumačenjem kombinacije dva koncepta: avangarde i tradicije. Ovde je avangarda potpuno internacionalni stil, dok je tradicionalni drvorez, privid brutalnog, veličanstvenog i preteranog stila.

Prva struktura izgrađena u novom ruskom stilu nalazi se u Lipetsk regionu, a pre izgradnje, vlasnici su nekoliko godina zajedno sa biroom razvijali park. Ideja takozvanog preispitanog nacionalnog identiteta položena je u temelje razvoja, pa se svaki objekat (logo, maskota, hrana, principi planiranja i slično), pojavljuje u parku samo ako ispunjava opšti koncept identiteta.

Jedna od najvažnijih primarnih transformacija bila je izgradnja kružne trase duž granica parka za pešake. Ovde posetilac može da se divi netaknutom pejzažu a njegov put prolazi kroz najvažnije tačke atrakcije parka. Kompleks zgrada ovog centra nalazi se na početnoj tački kružne trase, pri ulasku sa javnog parkinga. Odavde počinje kružna ruta kroz park, a kompleks vodi posetioce da izaberu pravac kretanja bez dodatne navigacije.

Kompleks se sastoji od zasebnih blokova različite visine. Svi blokovi stoje na jednom podnožju i objedinjeni su drvenom terasom na krovu. Viši deo podnožja je prepušten tehničkim i skladišnim prostorima i delimično je sakriven u reljefu. Zahvaljujući korišćenju reljefnih razlika, terasa postaje platforma za posmatranje sa koje se pružaju dramatični živopisni pogledi na baru, tvrđavu i vatrenu skulpturu narodnog heroja ruskih bajki koja je jedna od glavnih atrakcija parka.

Fasada je izrađena od crnog drveta što je ujedno i tradicionalna boja ruske drvene arhitekture. Volumen zgrade, bez obzira na godišnje doba, dobro funkcioniše sa pejzažom: na belom snegu izgleda epski, a u toploj sezoni se spaja sa linijom stabala drveća okolne šume.

Kombinacija arhitektonskih tehnika razblažuje monumentalne forme zgrada kompleksa. Arhitektonski ornamenti trouglastih prozora, razne rešetke, kaiševi, pukotine, razni načini polaganja dasaka, stanjivanje i, naravno, proporcije sa karakterom junaštva - neke su od metoda nove interpretacije ruske arhitekture.

Povezane teme