Talog kafe za mermerni efekat na lampama

Dizajner Zhekai Zhang razvio je metodu bojenja porcelana upotrebljenim talogom kafe koji savršeno oponaša teksturu mermera.

Ovu izvanrednu tehniku je primenio na kolekciju lampi pod nazivom Coffire. Metoda, inspirisana drevnim kineskim kremičarskim tehnikama paljenja u rupi (pit-fireing), formira "nesavršenu" slučajnu teksturu, što znači da je svaki luster u kolekciji Coffire različit.

Svetiljke su jedan od 261 dizajnerskoih projekta koji je uvršten u Dezeen Awards 2019. Projekat Coffire izrastao je iz komercijalne komisije za promociju napitaka od kafe, što je navelo kineskog dizajnera da sprovede istraživanje keramičkih tehnika paljenja.

Nakon što je saznao koliko otpada od kafe svake godine nastane, Zhang je počeo da razmišlja o tome kako se soc od kafe može ponovo koristiti.

"Najmanje 400 milijardi šoljica kafe se potroši širom sveta godišnje, proizvodeći najmanje osam miliona tona taloga", rekao je.

"Većina kafe se odbacuje, baca na deponiju ili se spaljuje zajedno sa drugim otpadom. Odlaganje kafe kao otpada ne samo da troši puno energije, već i šteti životnoj sredini." Zhang, koji je prošle godine diplomirao na Kraljevskom koledžu za umetnost, koristio je gasnu peć umesto tradicionalne peščane jame kako bi omogućio masovnu proizvodnju lampi, izbegavajući tako veliku količinu otpada koja je uključena u paljenje.

Prema dizajneru, prirodni talog kafe je sigurniji od toksičnih metala koji se koriste za bojenje keramike u kremičarskim tehnikama paljenja u rupi što je najstarija poznata metoda pečenja keramike.

Zhang pali lampe na temperaturama između 700 i 1000 stepeni Celzijusa, što je relativno niska temperatura za keramiku. Tokom paljenja kafe oslobađaju se biodizel i šećer, koji međusobno deluju i oksidišu kako bi stvorili crvenkastu boju. Nasumična tekstura površine i obrazac rezultat su temperature, vlage i gustine kafenog taloga.

N.V.T.

Izvor Dezeen

Povezane teme