Japanski simboli na tapetama su hit ove jeseni

Napravljena od čiste svile, ova kolekcija tapeta kompanije Or.nami podeljena je na tri različite teme inspirisane japanskom simbolikom...

Zapravo, ova kolekcija tapeta predstavlja svojevrstan vizionarski ali i emotivni omaž tradiciji Japana. Njeni dekorativni delovi izrađeni su od čiste svile dok je za stvaranje donjih slojeva iskorišćen netkani materijal koji je u direktnom dodiru sa zidom. Asortiman tapeta otkriva tri simbolične teme koje su neraskidivo povezane sa ovom zemljom a to su: predstavljanje prirode, predstavljanje tradicije i predstavljanje prostora.

Za predstavu prirode iskorišćen je element vode, s obzirom da se ipak radi o kulturi koja je večno fascinirana promenom prirodnih elemenata, i sposobna da bolje od bilo koje druge protumači nezaustavljiv tok vode i kretanje talasa. Tapete sa ovom tematikom se slobodno mogu nazvati “estetskim čitanjem” vode u svoj njenoj hipnotičkoj i misterioznoj prirodi.

Osim vode, za prezentaciju prirode iskorišćen je i simbol ikebane, dekorativne umetnosti koja obuhvata duboku posvećenost ali koja istovremeno oslikava snažnu duhovnu predanost japanskog stanovništva. Filozofska disciplina primenjena na život omogućila je čovečanstvu da povrati intimniji odnos ne samo sa okolnim svetom već i sa samim sobom. Zato je i dizajn ovih tapeta osmišljen tako da grafički reinterpretira svu posvećenost, dubinu i sklad koji čini osnovu ove očaravajuće prakse.

Za predstavu tradicije iskorišćena je takozvana tehnika plutajućeg mastila – drevni oblik slikarstva koji je sposoban da oslobodi duboke emocije i senzacije i to najpre u vodi, u sporom toku boja, a zatim na listovima pirinčanog papira. U nizu preciznih pokreta i dragocenih alata uobličava se harmonična igra fluktuirajućih formi čija linearnost – meka i tajanstvena – oscrtava fascinantnu mapu duše. Tapete koje odaju počast ovoj tehnici u stanju su da ožive najdublje emocije na zidovima zahvaljujući grafičkoj tehnici koja predstavlja ogledalo našeg unutrašnjeg sveta u njegovoj kontinuiranoj evoluciji.

I na kraju, za predstavu prostora iskorišćeni su geometrijski elementi koji nam opisuju jedan sasvim drugačiji sistem – dvodimenzionalan, slikovit i implicitan. Sveti odnos između čoveka i prirode, zahvaljujući ovim elementima i njihovoj povezanosti predstavlja savršen izraz božanskog prisustva u univerzumu. Osnovne geometrijske linije na ovim tapetama u vidu kvadrata i krugova dodatno su naglašene upotrebom pastelnih nijansi sa neprekidnim hromatskim ritmom. Njih slobodno možemo nazvati prefinjenim, rigoroznim ali i krajnje delikatnim primercima ove fascinantne kolekcije.

Izvor: ornami.it

Povezane teme