Mirna i udobna kuća u prirodi koja lebdi iznad šumskog tla

U pitanju je pravo pravcato utočište pored jezera izgrađeno za petočlanu porodicu koja voli da uživa u prirodi, miru i tišini...

Ova neodoljiva kuća u šumi ima dizajn koji  minimizira uticaj na pejzaž i slavi karakter prirodnog lokaliteta očuvanjem i prožimanjem njegovih različitih karakteristika. Domaćini su zahtevali da njihov novi dom bude intiman i privatan kako bi porodica uživala u svom miru, ali i otvoren za lokaciju za aktivno angažovanje i uživanje u prirodnom okruženju.

Konceptualno posmatrano, kuća je zamišljena kao raspored privatnih i poluprivatnih prostora grupisanih u čvrste blokove koji su raspoređeni tako da uokviruju i drže zajednički otvoreni prostor porodične sobe. Porodična soba je središte kuće i organizovana je kao deo eksterijera - sa južnim panoramskim pogledom na jezero, dok su privatni prostori intimniji i koriste strateški postavljene prozore za uokvirivanje specifičnih uslova na lokaciji.

Na primer, glavna spavaća soba je konzolno postavljena u krošnje drveća iznad jezera, pružajući dramatičan pogled na jezero. Veo drveća prekriva spavaću sobu radi privatnosti, ali sunčeva svetlost prodire kroz lišće drveća, aktivirajući prostor treperavom sunčevom svetlošću i bacanjem senki.

Uzvišeno šetalište, stepenice, paluba i most su takođe specifični arhitektonski elementi koji služe za dalje otkrivanje karakteristika pejzaža i strateških pogleda na netaknutu prirodu. Spoljašnja neutralna siva obloga, beton i čelik vizuelno se povlače u zasenjeni pejzaž teksturiranih sivih stabala drveća i kamenih gromada. S druge strane, neutralna paleta unutrašnjosti ističe i stavlja u prvi plan bogatu i dinamičnu boju lišća, vode i neba pejzaža.

Sve u svemu, ova neobična zgrada je u stalnom dijalogu sa okolnim pejzažom, osmišljena tako da naglasi privatne zone u kojima se porodica okuplja i svakodnevno uživa.

Povezane teme