Kreativni proces Zahe Hadid, otkriven kroz njene slike

Međunarodno poznata po svojoj avangardnoj potrazi za arhitektonskim predlozima koji odražavaju savremeni život, Zaha Hadid je napravila apstraktne topografske studije za mnoge od svojih projekata, intervenišući fluidnim, fleksibilnim i ekspresivnim delima koja izazivaju dinamiku savremenog urbanog života.

U cilju daljeg upoznavanja njenog kreativnog procesa i razvoja njenih profesionalnih projekata, napravljena je istorijska selekcija njenih slika koje proširuju polje arhitektonskog istraživanja kroz apstraktne vežbe u tri dimenzije.

Ovi umetnički radovi predlažu novi i drugačiji pogled na svet, dovode u pitanje fizička ograničenja dizajna i pokazuju kreativne osnove njene plodonosne karijere.

Šta su bile Zahine rane inspiracije?

Od početka svoje karijere Zaha Hadid je bila pod uticajem umetnika Kazimira Maleviča, koji ju je naveo da koristi boju kao sredstvo za arhitektonsko istraživanje. Tokom 1980-ih, pre nego što je Zaha realizovala bilo koji od svojih radova, suočila se sa mnogim plodnim godinama teoretskog arhitektonskog dizajna.

U tim godinama ona je napravila presedan za celu svoju karijeru, a ova istraživanja su kasnije u materijalnom obliku učvršćena u njenim radovima.

Hadid je svoje slike započela sa esejima u makro gradskoj skali, istražujući predloge za planove i oblike povezivanja unutar i između gradova.

Od svojih studentskih dana, Zaha Hadid je slikanje koristila kao deo svog širokog i dubokog procesa stvaranja arhitekture, pokazujući da nikada ne smemo prestati eksperimentisati.

Uprkos slikarstvu tokom njene karijere i realizaciji višestrukih izložbi njenog slikarskog dela, ona nikada nije prihvatila definiciju umetnika, jer su sva njena grafička istraživanja bila deo njenog stalnog arhitektonskog istraživanja; koristeći fleksibilnost svojstvenu umetnosti da se slobodno pretvori u svoje eksperimente kao arhitekta.

Pogledajte njene fantastične radove.

N.V.T.

Izvor Arch Daily

Foto vlasništvo Zaha Hadid

 

« 10 11 12 Pogledajte galeriju 2 3 4 »

Povezane teme