Gradnja

KOSI KROVOVI – ODRŽIVA GRADNJA

KOSI KROVOVI – ODRŽIVA GRADNJA
KOSI KROVOVI – ODRŽIVA GRADNJA
KOSI KROVOVI – ODRŽIVA GRADNJA
KOSI KROVOVI – ODRŽIVA GRADNJA
KOSI KROVOVI – ODRŽIVA GRADNJA
KOSI KROVOVI – ODRŽIVA GRADNJA
KOSI KROVOVI – ODRŽIVA GRADNJA
KOSI KROVOVI – ODRŽIVA GRADNJA
KOSI KROVOVI – ODRŽIVA GRADNJA
KOSI KROVOVI – ODRŽIVA GRADNJA
KOSI KROVOVI – ODRŽIVA GRADNJA
KOSI KROVOVI – ODRŽIVA GRADNJA

Maison Air et Lumiere iz Veluxa je baziran na modularnom arhitektonskom konceptu kosog krova, omogućavajući da se prilagodi različitim vremenskim prilikama u zavisnosti od lokacije kuće, orijentacije i upotrebe.

Kuća kombinuje tri nivoa ugrađena jedan u drugi. Ovakav dizajn doprinosi kvalitetu i raznovrsnosti unutrašnjosti. Kosi krov predstavlja deo kulturnog nasleđa Francuske. Nagibi krovova variraju u strmosti u zavisnosti od regiona i klime. Cilj je da se zadovolji potrebu za svetlom i ostvari solarna dobit. Ovo takođe omogućava širok spektar unutrašnjeg prostora koji možete koristiti prema sopstvenim potrebama.

Glavni principi na kojima se zasniva

Maison Air et Lumiere građen je u skladu sa tri glavna principa: energija, klima i životna sredina. Ova kuća pokazuje kako su ovi principi u ravnoteži jedni naspram drugih, omogućavajući holistički pristup kupcu ka održivim zgradama.

Klima unutar objekta

Posebna pažnja je posvećena da se danju obezbedi fizičko i psihičko zdravlje za dobrobit građana, kao i da proširi vizuelni doživljaj unutrašnjih prostora. Štednja energije ostvaruje se, jer smanjuje potrebu za veštačkim osvetljenjem. U zavisnosti od vremenskih uslova, ventilacija je obezbeđena hibridnim sistemom koji kombinuje prednosti mehaničke ventilacije sa povratkom toplote i zimi i leti.

Energetski dizajn

Energetski koncept Maison Air et Lumiere zasniva se na maksimalnom korišćenju obnovljivih izvora (solarna energija, prirodna svetlost, svež vazduh) u cilju minimiziranja potrebe za klimatizacijom tokom leta, smanjenja grejanja zimi, kao i smanjenja nivoa veštačke svetlosti. Kombinacija elemenata znači neutralan uticaj na životnu sredinu i maksimalnu udobnost za stanovnike. Sa krovnom konstrukcijom, zgrada je kompaktna i čini jednu celinu. Izolacija je na zavidnom nivou sa ciljem stvaranja stabilne i udobne sobne temperature. Efikasnost izolacije u kombinaciji sa nivoom slobodne unutrašnje toplote i solarnih dobitaka kroz prozore će omogućiti da se smanji potražnja za grejanjem. Grejanje i topla voda su obezbeđeni od strane toplotne pumpe povezane sa Velux termalnim solarnim panelima. 

Tekst: Čedo Kerkez
Fotografije: Adam Mørk

VELUX
Povezane teme
X